Per 0 comentaris21 juliol, 2014
Quan en una obra ben escrita es llegeix, per exemple, la següent acotació: '... li cau el cafè de les mans ...', un actor... Llegir
Per 0 comentaris14 març, 2013
Ramon Llull: "Hi ha una saviesa del seny i una saviesa -més alta- de la follia. Per a l´alta vida de l´ánima, el seny... Llegir
Per 0 comentaris3 desembre, 2012
Julian Jaynes: "L'home primitiu era esclau dels déus i l'home actual ho és de la... Llegir
Per 0 comentaris2 juliol, 2012
"Si el teu alè està constret per qualsevol raó, en la mateixa mesura també ho està la teva vida" - Michael Grant... Llegir
Per 0 comentaris9 febrer, 2012
Oscar Massotta: "A cada tomba hi ha un mirall... Llegir
Per 0 comentaris12 desembre, 2011
André Malraux: "Tot home s'assembla al seu... Llegir
Per 1 comentari3 novembre, 2011
Wittgenstein: "Com els nostres objectius no són elevats, sinó il·lusoris, els nostres problemes no són difícils, sinó... Llegir
Per 0 comentaris5 setembre, 2011
Luis García Montero: "... indagar en el caràcter ideològic de la intimitat... Llegir