image_print

“Un escenari buit, un espai terapèutic i formatiu per donar expressió dramàtica
a la nostra forma d’entendre el món, un lloc per poder iniciar-nos com a artistes,
amb la mirada innocent que ells tenen sobre les seves pròpies creacions”

El teatre és com un procés de Coneixement de Si per a la persona que s’inicia com a “artista”. Una espècie d’alquímia que ens aporta moviment mental, emocional, físic i espiritual, a la nostra manera de veure el món.

En tota situació teatral hi ha un conflicte no resolt, una energia retinguda pendent d’actualitzar. A partir de la consciència sensorial i la improvisació explorarem la veritat i la mentida ocultes en aquestes situacions.

Escenario Vacío

Rescatarem aquells personatges que limiten el nostre potencial com a éssers humans, i aprendrem a Actuar noves formes de relació que ens permetin fer front d’una altra manera als conflictes que tinguem pendents de resolució.

Experimentarem amb el nostre cos integrant els seus oposats, amb la possibilitat de desbloquejar nuclis afectius molt arrelats per la nostra història cultural. En transformar aquests nuclis afectius congelats en Art, aconseguirem un canvi profund en la nostra percepció del món i una llibertat expressiva insospitada fins ara.

L’única obligació de l’aprenent de ” artista” és assumir la responsabilitat del que va expressant en el seu camí d’aprenentatge escènic, amb la possibilitat d’arribar a adquirir, si el compromís amb el Treball així ho demostra, una nova sensació Ètica en la vida quotidiana i en l’Art de Viure la pròpia vida.

+ informació