Grups d'Alliberament de la Veu


Sessions en grup (màxim 5 persones)

Horaris *: Dilluns de 19-20.45h
Dimarts de 11-12,45h
Dimecres de 17-18.45h
Divendres de 18.30-20.15h

Preu: 80 euros / mes (1 sessió setmanal)

Prèviament s’ha de realitzar una entrevista personal.

* Si no pots assistir als grups en els horaris actuals però t’interessa el treball, contacte amb nosaltres i mirarem de formar un altre grup en l’horari que et vagi bé.