image_print

Actualment tenim tres tipus de treball grupal. Un enfocat al Teatre, un altre a la Veu i altre a la Sanació Emocional.
Com a eix vertebrador de totes elles el cos.

Cos, Moviment i Teatre

Grup Terapèutic

+ informació