image_print

Des de l’enfocament Psico Corporal tant en la Teràpia, en el treball amb la Veu, com en el Teatre, busquem restablir l’expressió autèntica netejant el vehicle – cos de les interferències i resistències que ens empresonen com a persones.

Volem dissoldre les limitacions emocionals, corporals i energètiques que ens impedeixen comunicar el que per dret desitgem i necessitem, sense introjectes culturals, familiars o socials. Alliberar d’aquestes lligams i obtenir un cos més espontani i creatiu per expressar el que sentim en llibertat, tant en la vida quotidiana com en la professional.

Per a això, vam crear un espai protegit de sosteniment i d’acompanyament de la persona, sense empènyer, afavorint l’elaboració i el desplegament de continguts emocionals retinguts o pendents d’actualització que van aflorant, perquè en el seu procés d’obertura, puguin portar-nos a reconquerir el nostre poder personal.

Des de la nostra perspectiva, són dos camins inseparables que arriben al mateix lloc. Sense teràpia no hi ha persona, sense art no hi ha artista, un beu de la 1 i l’altre de l’altra. És a dir, que la persona com a artista i l’artista com a persona, vindrien a ser una mateixa moneda amb dues cares, encara que amb matisos.

Art Dramàtic , Veu i Teràpia

L’Art Dramàtic i el Cant són impossibles d’abordar sense un contacte sensorial íntim amb la biografia oculta i present en el nostre cos, i amb els motius imperants que ens porten a l’expressió de la nostra cosmovisió. Un artista no transmet la vostra Veritat si no està en contacte amb la seva veritat més profunda com a persona.

A nivell terapèutic, quan com a persones ens connectem amb la saviesa que alberga el nostre cos, podem convertir-nos en artistes de la nostra pròpia vida.

Sense cos no som res, no hi ha possibilitat d’expressió ni comunicació. El Cos parla, fins i tot en silenci, el Cos mai menteix.

En definitiva, es tracta d’anar reapropiándonos del nostre cos, del nostre espai intern i des d’aquí fer una presa del nostre espai expressiu per poder posicionar-nos de manera més saludable en el món extern.

+ informació